19, 20 en 21 mei
 | 12 tot 18 uur
 | Amsterdam 2018
Visie en organisatie
Star

Visie en organisatie

Bij de Open Ateliers Jordaan gaan maatschappelijke, culturele en commerciële belangen hand in hand.

Leven in deze dynamische stad betekent dat je je open moet durven stellen voor andere ideeën en opvattingen;
dat je de dialoog aan durft te gaan - ook als die soms heel confronterend is - en dat je altijd weer naar verbinding zoekt.
Dit is de essentie van zowel kunst maken als kunst kijken: vanuit de persoonlijke ervaring, emotie en waardering ontstaat inspiratie voor (nieuwe) opvattingen en ontmoetingen.

Tijdens de Open Ateliers Jordaan stellen de kunstenaars hun ateliers open en stellen zij en de bezoekers zich open voor nieuwe ontmoetingen, ideeën en ervaringen. Zo dragen de Open Ateliers bij aan de ontwikkeling van kunstenaars, van kunstkijkers en van deze stad.

Daarbij en daarmee bevorderen de Open Ateliers Jordaan:
• Bekendheid van de kunstenaars en hun werk;
• Profilering van de (creatieve) ondernemingen in deze buurt;
• Community-vorming voor en door de deelnemers;
• Sociale samenhang, leefbaarheid en trots op de eigen Jordaan;
• Economische effecten voor creatieve ondernemingen, winkels en horeca.

De Open Ateliers Jordaan is een event van, voor en door kunstenaars.
Dit is een belangrijk uitgangspunt en het betekent dat alle kunstenaars actief betrokken zijn bij de ontwikkeling en voorbereiding, met name door deelname aan een van de drie werkgroepen:
Werkgroep Programma;
Werkgroep Publiciteit;
Werkgroep Sponsoring.

Geschiedenis

De Open Ateliers Jordaan worden vanaf 1998 met groot succes georganiseerd voor en door kunstenaars.
Zij ontvangen gedurende drie dagen honderden bezoekers.
Er zijn lezingen, rondleidingen en events.

Geschiedenis

Voorwaarden voor deelname

OPEN ATELIERS JORDAAN 2018 
   
• Je bent een professionele kunstenaar;   
• Je bent werkzaam in de Jordaan; 
• Je hebt een professionele en actuele website.  

• Je onderschrijft de visie en de organisatie van de Open Ateliers Jordaan;
• Vóór 16 december 2017 schrijf je  je in via het inschrijfformulier, betaal je het inschrijfgeld en lever je de gevraagde content voor de website aan;

• Je bent actief betrokken bij de ontwikkeling en voorbereiding van de atelierroute.

• Je opent je atelier op 19 mei, 20 mei en 21 mei 2018 tussen 12:00 uur en 18:00 uur;  
• Je presenteert je werk en ontvangt bezoekers;
• Je levert input voor de evaluatie en verantwoording. 
 

Toelichting

 
De Jordaan 
De begrenzing van Open Ateliers Jordaan is: Brouwersgracht, Prinsengracht, Leidsegracht en Singelgracht. 
 
De organisatie
De Open Ateliers Jordaan is een event van, voor en door kunstenaars. Dit is een belangrijk uitgangspunt en het betekent dat alle kunstenaars, door deelname aan een van de drie werkgroepen, actief betrokken zijn bij de ontwikkeling en voorbereiding van het event.

Inschrijving
De  inschrijving is definitief nadat je (binnen twee weken) het bericht daarover per e-mail hebt ontvangen.  
 
Deelname 
Het bestuur kan inschrijvingen weigeren of deelnames intrekken. Als dat voorkomt legt het bestuur daarover verantwoording af.  
 
Kosten 
Het inschrijfgeld is 75 euro.  

Verantwoording 
Alle deelnemers krijgen middels het jaarverslag (oktober 2018) inzicht in de inkomsten en uitgaven.  
  

Voorwaarden voor deelname