19, 20 en 21 mei
 | 12 tot 18 uur
 | Amsterdam 2018

2e PLENAIR OVERLEG, 19.30 uur

Hierbij nodigen wij jullie van harte uit voor het tweede plenaire overleg over de Open Ateliers Jordaan 2018, LEES MEER ……

Het overleg is op donderdag 7 december.

Wij willen graag het volgende met elkaar bespreken:

Welkom + doel van dit overleg
Inventarisatie van eventueel in te brengen gespreksonderwerpen van de aanwezigen

Gespreksonderwerpen

1. ‘Open eindjes’ na het eerste overleg en het antwoord daarop van het bestuur
+   Hoe kunnen we iets gemeenschappelijks organiseren voor de community / verbinding tussen de kunstenaars?
+   Is het kiezen van een thema (voor de dagen / voor de lezingen) bindend, interessant, goed om te doen? En zo ja: welk thema dan?
+   Is een catalogus (betaald) niet beter / professioneler dan een programmaboekje?
+   Hoe om te gaan met de hoogte van het inschrijfgeld en, daarmee samenhangend, deelnemende kunstenaars die niet willen of kunnen bijdragen in
een werkgroep?

Je vindt het verslag van dat overleg hier: http://openateliersjordaan.nl/315-2/

2. Rondje langs de werkgroepen – zie ook de website onder de button OVER ONS vind je links naar de drie werkgroepen.  Elke werkgroep zal kort verslag doen van de voortgang en eventuele vragen / dilemma’s voorleggen.
+   Sponsoring – Pier de Jong, contactpersoon
+   Programma – Geert-Jan Kuijpers
+   Publiciteit – (nog niet bekend)

3. Update
+   Toekenning subsidie
+   Aanstelling coördinator
+   Stand van zaken inschrijvingen / ballotage
+   Besturingsfilosofie

4. Laatste ronde en afspraken voor het vervolg.

Wij zien jullie graag om

19.30 uur bij keramiek atelier Patty Schilder Lijnbaansgracht 102.

Als je verhinderd bent en je hebt wel een onderwerp, idee ….. dat je graag in wilt brengen, laat dat ons dan s.v.p. per e-mail weten, dan nemen we het mee!

Met hartelijke groet,
Suzanne, Siegrid en Marcelle

 

2e PLENAIR OVERLEG, 19.30 uur