19, 20 en 21 mei
 | 12 tot 18 uur
 | Amsterdam 2018


Hier vind je een overzicht van de leden van de werkgroep.

Tot 1 februari 2018 is Desirée Wijgman contactpersoon van deze werkgroep,
van 1 februari is dat Geert-Jan Kuijpers.

 

Het volgend overleg is op 16 januari 2017 – 15.30 uur bij Patty Schilder Lijnbaansgracht 102.

 


 

29 november / 1e overleg. Aanwezig waren Patty Schilder, Desiree Wijgman en Geert-Jan Kuijpers. Samenvatting:

VACATURE ! Wie wil(en) de rol van trekker / contactpersoon voor de werkgroep Programma vervullen?

Rondleidingen
Deelname: alle kunstenaars wordt gevraagd of ze deel willen uitmaken van de rondleidingen. Contactpersoon: Geert-Jan Kuijpers. geert_jan63@hotmail.com
Startlocaties: er komen 3 startlocaties voor de rondleidingen, Noord, West en Midden Jordaan. En elke dag vertrekken er rondleidingen vanaf elke locatie. We hebben gidsen nodig. En vrijwilligers per startlocatie.

Win-Art
Er moeten nog veel vragen beantwoord: Verspreiding van de kaart –  in het programma boekje? Op de startlocaties? In alle ateliers? Bij info punten tijdens de OAJ?In de locale restaurants en café’s? En waar inleveren? Bij de startlocaties en info punten? En waar vindt de trekking plaats? Aandachtspunten: 1) Er moet deze keer echt gecheckt worden bij inlevering van de kaart of het mailadres van de deelnemer er duidelijk op staat. 2) De kaarten van afgelopen OAJ zijn nog niet verwerkt. Vraag is hoe zij aangeleverd moeten worden bij het bestuur?

Lezingen
We zoeken 3 personen dus voor elke dag 1 die een lezing zouden kunnen houden elke ochtend voor we open gaan met de ateliers. Wie heeft voorstellen hebben voor deze lezingen? Vraag voor het volgend plenair overleg. Wat is de vergoeding?

 


 

Besluit van het plenair overleg in september:
We gaan doen wat bewezen succesvol is en dat gaan we goed doen. We staan wel open voor allerlei dingen die wellicht nog worden verzonnen,
maar we houden ons daarbij vast aan het uitgangspunt dat alle activiteiten die bijdragen aan de doelstellingen welkom zijn
en dat we alle activiteiten die dat niet doen ook niet gaan doen.
De programmalijnen / onderdelen zijn:

  • Atelierbezoeken (kern)
  • Lezingen en eventueel andere events in de ochtend
  • Win Art
  • Kunst op straat (de Jordaan als cultureel onderdeel en context van de Open Ateliers Jordaan)
  • Rondleidingen met daarin ook presentaties / events van kunstenaars in hun eigen atelier.