19, 20 en 21 mei
 | 12 tot 18 uur
 | Amsterdam 2018


Hier vind je een overzicht van de leden van de werkgroep.
Contactpersonen van de werkgroep zijn Yolanda Verhulst, Peter van der Meer en Sophie Verburgh

 


 

19 november / 1e overleg. Aanwezig waren: ….. Samenvatting:

We hebben besproken wat er allemaal moet gebeuren.

Op dit moment zijn we in transitie van vooral papieren publiciteit naar een evenwichtige mengeling van papieren en digitale middelen. De website en alle informatie die daarop komt over de routes en de events en de WIN ART zal op elke smartphone goed toegankelijk zijn.

Yolanda en Peter gaan zich bezig houden met de ontwerpen van affiches en de krant.

We willen graag (delen) van de website vertalen in Engels – wie zou dat kunnen en willen doen?

Voor het continu updaten en bijwerken van Facebook en Instagram hebben we nog meer mensen nodig.