19, 20 en 21 mei
 | 12 tot 18 uur
 | Amsterdam 2018


Hier vind je een overzicht van de leden van de werkgroep.
Pier de Jong is trekker en contactpersoon van deze werkgroep.

 


 

14 november / 1e overleg. Aanwezig waren Pier de Jong, Rita van der Veght, Hans Hellingwerf, Birgitta Vereecke en Marcelle Peeters. Samenvatting:

In het eerste overleg is in hoofdlijnen besproken wat we waarom en hoe gaan doen.
We hebben vastgesteld dat we er graag nog zeker twee leden bij willen.
Begin januari is er weer een overleg waarin we de uitgewerkte voorstellen van Pier gaan bespreken,
besluiten en afspraken gaan maken voor de concrete uitvoer.