Beleidsplan

Beleidsplan  Open Ateliers Jordaan

Pinksteren, 19, 20 en 21 mei 2018.

 

Wat
Drie dagen staat de Jordaan in het teken van Kunst.
Deelnemers zijn kunstenaars, galeries en (andere) creatieve ondernemers in de Jordaan.
Bezoekers zijn Jordanezen, Amsterdammers en van elders; jong en oud; kunstkenners, kopers, liefhebbers, nieuwsgierigen, verdwaalden, ….
Zij ontmoeten elkaar in ateliers, in galeries en op straat.

Waarom 
Om elkaar te ontmoeten, te ervaren en te genieten.
Leven in deze dynamische stad betekent dat je je open moet durven stellen voor andere ideeën en opvattingen;
Dat je de dialoog aan durft te gaan – ook als die soms heel confronterend is – en dat je altijd weer naar verbinding zoekt.
Dit is de essentie van zowel kunst maken als kunst kijken: vanuit de persoonlijke ervaring, emotie en waardering ontstaat inspiratie voor (nieuwe) opvattingen en ontmoetingen.
Tijdens de Open Ateliers Jordaan stellen de kunstenaars hun ateliers open en stellen de bezoekers zich open voor nieuwe ideeën en ervaringen.
Zo dragen deze Open Ateliers bij aan gebiedsgericht werken en een vernieuwende ontwikkeling van kunstmakers, van kunstkijkers en van deze stad.

Daarbij bevorderen de Open Ateliers Jordaan:

 • Bekendheid van de kunstenaars en hun werk
 • Profilering van de creatieve industrie in deze buurtmiddels
 • Community-vorming voor en door de deelnemers;
 • Sociale samenhang, leefbaarheid en trots op de eigen Jordaan
 • Economische effecten voor creatieve ondernemingen, winkels en horeca

Drie nieuwe pijlers:

 • de OAJ-‘traditie’= kunstenaars in de Jordaan stellen hun ateliers open – laagdrempelige mogelijkheid om kennis te maken met kunstenaars en hun werk, om kunst te kopen; stimuleren van belangstelling voor beeldende kunst en van de bekendheid van deze beeldend kunstenaars en hun werk.
 • de Jordaan als inspirerende omgeving–  straten, huizen, gevelstenen, graffiti, architectuur, beelden, galeries (waar ook lezingen, workshops, events kunnen plaatsvinden) enz.  ‘van, voor en met de Jordaan’ .
 • eigentijds met nieuw elan– jonge kunstenaars – moderne en nieuwe kunstvormen – events – performances – straat kunst door studenten en kinderen als laagdrempelige verbinding tussen kunstenaars en bewoners/bezoekers. Samenwerking met scholen, buurthuizen voor breed maatschappelijk draagvlak.

Uitwerking in drie programmalijnen verbeeld als open verbindende routes:

 1. De routekunstenaars in de Jordaan (ateliers, galeries en ongebruikelijke expositieplekken)
 2. De route straatkunst in de Jordaan (architectuur, gevelstenen, beelden, graffiti, enz.)
 3. De route langs kunst events/ actie in de Jordaan (beeldend, muziek, dans, enz)

De deelnemers kunnen (wel of niet) kiezen voor het maken van een bepaalde route / rondleiding
of een combinatie van (delen van) de drie routes.

De organisatie
De Open Ateliers Jordaan is een event van, voor en door kunstenaars uit de Jordaan. Dit is een belangrijk uitgangspunt en het betekent dat alle kunstenaars actief betrokken zijn bij de ontwikkeling en voorbereiding, met name door deelname aan een van de drie werkgroepen: Programma, Publiciteit en Sponsoring.

Het bestuur en de coördinator ondersteunen en faciliteren de kunstenaars, bewaakt de visie en voortgang en beheert de financiën. Het bestuur werkt transparant en legt verantwoording af.
Het bestuur verricht alle werkzaamheden om niet.

Evaluatie
Conform voorafgaande jaren (sinds 2014) wordt het event schriftelijk geëvalueerd.
Het verslag van deze evaluatie zal worden besproken in een overleg met de kunstenaars.

Beleidsplan