NIEUWSBRIEF 1

Woensdag 20 september startten de voorbereidingen voor de Open Ateliers Jordaan 2018 met een overleg tussen het nieuwe bestuur en de kunstenaars. Het was een geanimeerd overleg en iedereen heeft er weer zin in!

Waarom we het doen
Bij de Open Ateliers Jordaan 2018 gaan maatschappelijke, culturele en commerciële belangen hand in hand.
Dit is verwoord in onze visie:

Leven in deze dynamische stad betekent dat je je open moet durven stellen voor andere ideeën en opvattingen; dat je de dialoog aan durft te gaan – ook als die soms heel confronterend is – en dat je altijd weer naar verbinding zoekt. Dit is de essentie van zowel kunst maken als kunst kijken: vanuit de persoonlijke ervaring, emotie en waardering ontstaat inspiratie voor (nieuwe) opvattingen en ontmoetingen. Tijdens de Open Ateliers Jordaan stellen de kunstenaars hun ateliers open en stellen de bezoekers zich open voor nieuwe ideeën en ervaringen.

Zo dragen de Open Ateliers bij aan de ontwikkeling van kunstmakers, van kunstkijkers en van deze stad. Daarbij en daarmee bevorderen de Open Ateliers Jordaan:

  • Bekendheid van de kunstenaars en hun werk
  • Profilering van de creatieve industrie in deze buurt
  • Community-vorming voor en door de deelnemers
  • Sociale samenhang, leefbaarheid en trots op de eigen Jordaan
  • Economische effecten voor creatieve ondernemingen, winkels en horeca

De planning
Er zijn 3 fasen met elk een eigen inhoud en dynamiek:

+ van september t/m december: aan de voorwaarden voldoen (subsidie, visie, organisatie) kunstenaars werven, start werkgroepen Programma, Publiciteit en Sponsoring, plannen maken.
+ van november t/m april: plannen uitwerken
+ april / mei: realisatie – organisatie van het evenement!

De programmering
Bij de programmering gaat kwaliteit boven kwantiteit. We gaan doen wat bewezen succesvol is en dat gaan we goed doen. We staan wel open voor alle dingen die wellicht nog worden verzonnen, maar we houden ons daarbij vast aan het uitgangspunt dat alle activiteiten die bijdragen aan de doelstellingen welkom zijn en dat we alle activiteiten die dat niet doen ook niet gaan doen. De programmalijnen / onderdelen zijn:

  • Atelierbezoeken (kern)
  • Lezingen (en eventueel andere ‘events’) – in de ochtend
  • Win Art
  • Kunst op straat (de Jordaan als cultureel onderdeel en context van de Open Ateliers Jordaan)
  • Rondleidingen (voor wie dat wil)

Deelname en inschrijving
Vanaf uiterlijk 1 november kunnen kunstenaars zich inschrijven via de (nieuwe) website.
Zodra deze website klaar is, krijgen alle deelnemers van 2014 en 2016 daarover bericht en worden nieuwe, potentiele deelnemers hierop geattendeerd via de papieren en digitale buurtkrant Jordaan / Gouden Reael.
Kunstenaars die eerder hebben meegedaan, kunnen zich direct inschrijven.
Met kunstenaars die voor het eerst meedoen is voorafgaand aan de daadwerkelijk inschrijving persoonlijk contact, waarin ook (wederzijds) wordt getoetst of er een goede match is tussen de Open Ateliers en de betreffende kunstenaar.

Organisatie
We gaan werken met werkgroepen, die bestaan uit een bestuurslid en een aantal kunstenaars.
De Open Ateliers Jordaan is een event van en door kunstenaars. Dit is een belangrijk uitgangspunt.
Wij denken nog na over de vraag hoe om te gaan met deelnemende kunstenaars die niet in een werkgroep willen of kunnen bijdragen. We zoeken naar een manier waarop dat geen onderlinge spanningen veroorzaakt.
Wie een goed idee heeft: van harte welkom!
Er zijn drie werkgroepen: programma, publiciteit en sponsoring. Als de subsidie is bevestigd, wordt een coördinator geworven die de werkgroepen ondersteunt en de samenhang bewaakt. Aan het eind van deze nieuwsbrief staan de werkgroepen en eerste werkgroepleden.

Overleggen
De werkgroepen gaan eind oktober / begin november van start. Zij maken hun eigen planning.
De bestuursleden nemen hiervoor het (eerste) initiatief.
Op 7 december, 12 februari en 17 april zijn er plenaire overleggen.

Input voor de werkgroepen (ter overweging)
+ Als je geen gemeenschappelijke expositie organiseert, is de vraag hoe je iets gemeenschappelijks organiseert voor de community / verbinding tussen de kunstenaars.
+ Is het kiezen van een thema (voor de dagen / voor de lezingen) bindend, interessant, goed om te doen? En zo ja: welk thema dan?
+ Is een catalogus (betaald) niet beter / professioneler dan een programmaboekje? Die keuze ligt voor nu het programma en de routes digitaal (Iphone) beschikbaar zijn

 Werkgroepen en werkgroepleden (eerste ronde, wordt nog aangevuld en kan nog gewijzigd)

 Werkgroep Programma

Ontwikkelen, uitwerken en organiseren van: de atelierbezoeken, lezingen, Win Art, kunst op straat, en rondleidingen. Geert-Jan Kuijpers, Desirée Wijgman, Victorine Loomans, Patty Schilder, Ruys Okello en Siegrid Siderius.

 Werkgroep Publiciteit

Ontwikkelen en uitvoeren (lay out, tekst en beeld, NL en ENG) van een communicatiestrategie met bijvoorbeeld: Facebook, website, persberichten, advertenties, bijlage Jordaan / Gouden Reael, programmaboekje, affiches, flyers, driehoeksborden. Yolanda Verhulst, Sophie Verburgh, Christina Pannocchia, Peter van der Meer, Ron van Dalen en Susanne Deshadian / Sebastiaan Rypson

 Werkgroep Sponsoren

Ontwikkelen en uitvoeren van een sponsorbeleid; sponsoren 2016 benaderen, nieuwe sponsoren werven, info van sponsoren publiceren en relaties onderhouden. Birgitta Vereecke, Rita van der Vegt, Gerard Hoogland, Hans Hellingwerf en Marcelle Peeters

En:
Karin Annaert heeft aangeboden de evaluatie weer op zich te nemen.
Shannon Hoeflaken (bureau) wil weer graag meedenken over de buitenreclamecampagne.


Dit bericht is gepubliceerd op 19 oktober 2017.

NIEUWSBRIEF 1