19, 20 en 21 mei
 | 12 tot 18 uur
 | Amsterdam 2018

COÖRDINATOR

 

Per 1 januari is Dorinde van Helden voor een halve dag in de week, coördinator van de Open Ateliers Jordaan 2018

 

 

Dorinde rondde in ’96 de opleiding Communicatie & Design af en heeft daarna veel ervaring opgedaan op de terreinen marketing, communicatie en project- management in de wereld van kunst en cultuur.
Zie: www.helden-daden.nl | LinkedIN
Zij woont in de Westerstraat, kent de Open Ateliers Jordaan als bezoeker en heeft er reuze zin in om bij te dragen aan dit event in haar eigen buurt.

 

Vacaturetekst

Het bestuur van de Stichting Open Ateliers Jordaan zoekt een coördinator voor de voorbereiding en realisatie van de Open Ateliers Jordaan op 19, 20 en 21 mei 2018

Wat er is

 • Een traditie: dit event wordt sinds 1998 met succes georganiseerd;
 • Een innovatieve visie;
 • Een programma op hoofdlijnen;
 • Drie werkgroepen (Programma, Publiciteit en Sponsoring) die worden gerund door de deelnemende kunstenaars;
 • Een planning op hoofdlijnen;
 • Een bestuur.

Wij zoeken een coördinator met

 • Ervaring in het organiseren van evenementen;
 • Affiniteit voor kunst en de cultureel-maatschappelijke betekenis van kunst;
 • Pro-actief, zelfstandig en gevoel voor humor – combinatie van denker en doener;
 • Sociaalvaardig, flexibel en communicatief;
 • Het vermogen om te makelen en schakelen op verschillende niveaus (van visie tot uitvoer) en daarbij het overzicht en de focus te behouden;
 • Resultaatgericht.
 • De werkgroepen en het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren;
 • De werkgroepen faciliteren;
 • De voortgang en de samenhang bewaken;
 • Problemen signaleren en escaleren;
 • Eigen ideeën inbrengen;
 • Aan overleg deelnemen;
 • Zelf de handen uit de mouwen steken;
 • ‘Vliegende kiep’ op de drie Open Atelier-dagen;
 • Bijdragen aan de evaluatie.

Context – De coördinator heeft inhoudelijk en organisatorisch een grote mate van eigen ruimte en verantwoordelijkheid. De visie is leidend, zowel voor de inhoud als voor de werkwijze. Er is ongeveer tweewekelijks (en vaker als dat nodig is) een voortgangsoverleg met het bestuur. Overigens variëren de mate van inzet en de werktijden. Voorafgaand aan de Open Atelier-dagen zal er een werkpiek zijn (eerste helft mei en de drie Pinksterdagen)

Tijdsspanne – van 1 januari tot 1 juni 2018

COÖRDINATOR