WERKGROEPEN

Voor de voorbereiding van de Open Ateliers Jordaan hebben we drie werkgroepen gevormd:

Programma
Publiciteit
Sponsoring

De werkgroepen werken alle drie binnen dezelfde context:
Inhoudelijk:             de visie Open Ateliers Jordaan
Organisatorisch:     de vastgelegde afspraken
Middelen:                de begroting

In elke werkgroep zit een van de bestuurders. De bestuursleden hebben geen uitvoerende / actieve rol in de werkgroep. Zij schuiven aan voor de samenhang / verbinding, het aangeven van de (on)mogelijkheden.
In de werkgroepen zijn de kunstenaars zelf aan zet.

De coördinator ondersteunt de werkgroepen en bewaakt de samenhang.

Op de website (contact) staan de contactpersonen per werkgroep.

De verslagen van overleg en afspraken staan op pagina’s waar de deelnemende kunstenaars toegang toe hebben.


Dit bericht is gepubliceerd op 20 oktober 2017.

WERKGROEPEN