42. GREET WEITENBERG | Derde Egelantiersdwarsstraat 4 hs
42. GREET WEITENBERG
42. GREET WEITENBERG
42. GREET WEITENBERG

Klik op de thumbnails voor de volledige afbeeldingen.


Mijn werk is niet makkelijk onder te brengen in een of andere stroming. Na een periode van puur abstracte werken (wandreliëfs) ben ik steeds meer figuratieve elementen toe gaan passen. De alleen maar abstracte vorm verdwijnt langzamerhand hoewel ze steeds een rol blijft spelen. De figuratie wordt weer geabstraheerd waardoor de afwezigheid van vaststaande betekenissen uitdagen om de gepresenteerde wereld vrij en onbevangen te betreden.

Mijn werken bestaan uit series, series die vallen binnen een concept waar ik een tijd aan werk. Ik gebruik hierbij een grote variatie aan media zoals collages, tekeningen, foto’s, video, …

Afhankelijk van het concept kies ik het medium waarmee ik daar het beste aan kan werken. Na onderzoek kan ik soms ontdekken dat ik in een ander medium verder moet gaan.

Ondanks het feit dat ik met verschillende technieken werk zie je steeds mijn signatuur terug: stilte en vervreemding.

http://www.greetweitenberg.com

My work is not easy to categorize in one or another movement. After a period of purely abstract works (wall reliefs) I started to apply more and more figurative elements. The only abstract form gradually disappears, although it continues to play a role. The figuration is again abstracted, so that the absence of fixed meanings proves to enter the presented world freely and uninhibitedly.


My works consist of series, series that fall within a concept that I work on for a while. I use a large variety of techniques such as collages, drawings, photos, video, …

Depending on the concept, I choose the technique that I can best work on. After research, I can sometimes discover that I have to go on in another technique.

Despite the fact that I work with different techniques, you always see my signature: silence and alienation.


42. GREET WEITENBERG
42. GREET WEITENBERG
42. GREET WEITENBERG