NIEUWSBRIEF 3

Op het derde plenaire overleg over de Open Ateliers Jordaan 2018 waren ruim 30 kunstenaars aanwezig.  Sophie ontving ons op haar prachtige locatie op de Bloemgracht 149.

 1. Stand van zaken – algemeen
 • De inschrijving is gesloten. Aantal deelnemers: 48.
 • De website is getransformeerd van van site voor (werving) kunstenaars naar site voor belangstellenden / bezoekers. Vraag aan iedereen om onvolkomenheden op de site te melden middels een mailtje aan info@openateliersjordaan.nl
 • De Open Ateliers Jordaan is dit jaar een stageplek voor drie studenten van de opleiding Cultureel Maatschappelijke Dienstverlening van de Hogeschool van Amsterdam. Het zijn 4e jaars-studenten die, als afstudeerwerkstuk, een onderzoeks-adviesopdracht doen. We zijn nu in de verkenningsfase. Op het volgend plenair overleg doen we verslag van de inhoud / voortgang.
 • Dorinde presenteerde haar ontwerp voor de poster, flyer, stempelkaart en digitale nieuwsbrief. Iedereen is enthousiast. Applaus! Met deze ontwerpen gaan we ‘het land in’.
  Dorinde licht toe hoe de publiciteit wordt gerealiseerd. Belangrijk punt hierbij is dat, in plaats van een programmaboekje, dit jaar 7000 extra exemplaren van de bijlage van de Jordaan/Gouden Reael (waar alle kunstenaars en relevante informatie over de Open Ateliers Jordaan wordt opgenomen) zullen worden gemaakt en verspreid. Elke kunstenaar krijgt hier dus een flinke stapel van!
 1. Rondje langs de werkgroepen  

 

Sponsoring – de werkgroep is voortvarend aan de slag, maar de inkomsten vallen nog tegen. De werkgroep maakt nu een extra eindspurt. Vraag aan iedereen om na te gaan of er in het eigen netwerk nog een potentiele sponsor kunnen benaderen. Voor de uitvoer van ons activiteitenplan is het streefcijfer (minimaal 5000 euro) nodig. Ook sponsoring ‘in natura’ (bijv. de balonnenwinkel, horeca) is zeer welkom. De ANBI-status (belastingvoordeel voor sponsoren) is aangevraagd, maar nog niet helemaal zeker.

Programma – Er zijn drie subgroepen goed bezig:

Subgroep 1Routes en rondleidingen. Er zijn zes rondleidingen uitgezet.
1: Etsen 2: Portret 3: Keramiek 4: Historische route 5: Schilderen en fotografie 6: Tekenen.
Een zevende rondleiding (‘gevarieerd’) is nog onder voorbehoud – afhankelijk van de vraag of/waar een expositieruimte wordt gevonden voor 4 kunstenaars.

 • Expositieruimte – Vraag aan iedereen om hier alert op te zijn en mogelijke expositieruimte door te geven aan Desirée Wijgman (wijgman@chello.nl
 • De routes worden op de website opgenomen. We spreken af dat we daarbij de discipline-indeling van het inschrijfformulier gebruiken. Degenen die meer disciplines hebben aangegeven en zich niet met de eerste discipline wil profileren kunnen dit doorgeven info@openateliersjordaan.nl
  Let op: de discipline-indeling geeft aan dat je werk onder een van de zes ‘verzamelingen’ valt – niet dat je alles doet wat in die verzameling staat.
 • Waar mogelijk en m.n. daar waar de afstand tussen de ateliers groot is, wordt ‘kunst op straat’ (gevelstenen, beel-den, architectuur, hofje) meegenomen in de route. De rondleider van de historische route (ervaren historicus) kan hier wellicht bij adviseren.

Subgroep 2 – Rondleiders – Er zijn 5 ervaren rondleiders (m/v) gevonden. Zij kunnen niet allemaal elk van de drie dagen. Er wordt dus nog verder gezocht, maar het ziet er goed uit.
Subgroep 3 – Lezingen. Er zijn 5 kandidaten voor 3 lezingen. De werkgroep vraagt versterking m.n. voor praktische zaken op de dagen zelf. Zij zullen deze vraag zelf nu eerst heel concreet maken (Wanneer, waarvoor, hoeveel mensen, enz.)  – dan kunnen we op grond daarvan gaan ‘werven’. Op maandag 21 mei is er een gezamenlijk ontbijt + lezing voor alle kunstenaars.

Publiciteit – De werkgroep Publiciteit behoeft extra aandacht.

 • Ook hier zijn verschillende subgroepen, waarvan de Subgroep Social Media goed loopt. Hier is voor iedereen werk aan de winkel: Het is van belang dat Facebook en Instagram (onze media) boeiend blijven. Vraag aan iedereen is, om alle min of meer interessante ontwikkelingen en nieuwtjes in en om je werk / de Jordaan in een kort stukje (Word document, max. 100 woorden) op te sturen naar de werkgroep (pauldijkman@planet.nl) De werkgroep Publiciteit zal kijken of we de extra info kunnen doorsluizen naar een bijpassend medium. Het is een experiment naast de gebruikelijke publiciteit, dus niet vervangend. Of het lukt en of het zin heeft weten we niet, maar we gaan het proberen.
 • Op de website van de Open Ateliers Jordaan staan linkjes naar de websites van de kunstenaars. Vraag aan iedereen is om dit ook andersom te doen: maak op je website een linkje naar de Open Ateliers Jordaan: https://openateliersjordaan.nl/ Dit is een zogenaamde ‘backlink’ die ook zorgt voor meer verkeer naar je eigen site!
 • Een andere subgroep heeft de perslijst gescreend. Paul Dijkman schrijft (in overleg) een ‘persbericht’ die Dorinde vervolgens aan deze adressen zal versturen.
 • Er wordt een samenvatting van relevante informatie in het Engels vertaald. Die tekst wordt op een link op de HOME-page gezet voor Engelstalige geïnteresseerden/ bezoekers. Dorinde neemt hiervoor contact op met Rosian Dubbeld. De kunstenaars kunnen zelf bepalen of ze hun tekst in het NL en/of Engels willen presenteren.

Actie – Naar aanleiding van deze bespreking en daarbij de invulling van de ‘werkgroep hand- en spandiensten’ spreken we af, dat het bestuur een concreet overzicht maakt van de activiteiten die voor de werkgroep publiciteit en de werkgroep hand&spandiensten nog open staan. Op grond daarvan gaan we ‘werven’. Het bestuur zal contact opnemen met de kunstenaars die (nog) niet actief zijn en met hen in gesprek gaan met de boodschap: niet meedoen is geen optie.

 Werkgroep evaluatie – Er komt een evaluatie, zoals de afgelopen 4x ook is gedaan.
Dat levert voor onszelf interessante informatie, ook omdat de uitkomsten kunnen worden vergeleken met die van vorige jaren. De evaluatie is ook verplicht door de subsidiegever. Wij moeten verantwoorden dat wij dit gemeenschapsgeld goed hebben besteed. Naast de vragenlijst kan iedereen succespunten, op- , aanmerkingen en suggesties kwijt in een mailbericht aan info@openateliersjordaan.nl
Iedereen ontvangt hierover voorafgaand aan de dagen een mailbericht met informatie (belangrijk: tel elke dag het aantal bezoekers!) De resultaten van de werkgroep Programma is in de enquête opgenomen. De werkgroepen Sponsoring en Publiciteit wordt separaat om een aantal evaluatiegegevens gevraagd. Al deze gegevens worden samengevoegd in één document. De evaluatie wordt besproken in een plenair overleg (juni)

 1. Rondvraag
 • Voor het volgend plenair overleg (17 april) zal het bestuur een voorstel doen voor WIN ART . Kunstenaars ergeren zich enorm aan het feit dat er mensen zijn die niet komen kijken, maar alleen komen stempelen. Bij een aantal ateliers is dit een grote groep / erg hinderlijk. Tegelijkertijd was WIN ART vorig jaar een succes en hebben we daardoor een mooi bestand met geïnteresseerden, die we dit jaar weer kunnen benaderen.
 • Er komen weer 3 beginpunten in de vorm van fietskarren (noord, zuid, midden) en verder zijn alle ateliers toegerust als ‘beginpunt’.
 • Advertenties in het Parool en/of landelijke bladen is opgenomen in de begroting. Of het door kan gaan is afhankelijk van het budget en de keuzes die wij (moeten) maken.
 • Kunstenaars die zich in de bijlage van de Jordaan/Gouden Reael willen profileren met een ander werk dan het werk (foto) dat nu op de website het overzicht van de kunstenaars staat, kunnen een ander werk (foto) (let op: max 2 mb) doorgeven aan info@openateliersjordaan.nl
 • Als je nog veranderingen wilt in je presentatie op de website, dan kan dat altijd.

 

NIEUWSBRIEF 3