NIEUWSBRIEF 2

Donderdag 7 december was het tweede plenaire overleg over de Open Ateliers Jordaan 2018. Er waren 19
mensen aanwezig, 17 mensen berichtten dat zij, jammer genoeg, niet in gelegenheid waren om te komen.

Als eerste bespraken we een aantal ‘open eindjes’ na het eerste overleg en we besloten het volgende:

 • Op maandag 21 mei gaan we in de ochtend feestelijk ontbijten met alle kunstenaars en betrokkenen met een mooie lezing en ruimte voor contact / uitwisseling van ervaringen. Het bestuur (en de coördinator) nemen de organisatie hiervan op zich.
 • Het thema van de Open Ateliers Jordaan 2018 valt samen met onze visie (zie https://openateliersjordaan.nl/over-ons/ ) Kunstenaars die meedoen dragen vanzelf bij aan deze visie: zij zetten hun deuren open en ontvangen en ontmoeten belangstellenden. Daarenboven staan de lezingen, rondleidingen, ‘events’, de bijlage in de Jordaankrant – ALLES  – in het licht van deze visie (= dit ‘thema’).
 • Aan alle kunstenaars de vraag om na te denken over hun eigen bijdrage op de Open Ateliers-dagen. Iedereen doet zijn/haar atelier drie dagen open en iedereen heeft de mogelijkheid om daar iets bijzonders aan toe te voegen, bijvoorbeeld: gastheer/vrouw voor een lezing, workshopleider, facilitator van een event in het eigen atelier, of …)
 • Het uitgangspunt van de OAJ 2018 is dat het een event van, voor en door kunstenaars is. Het inschrijfgeld is voor iedereen gelijk en iedereen draagt bij aan de voorbereidingen en het succes
 • Je inschrijven voor de OAJ 2018 betekent dat je actief bent in één van de drie werkgroepen.

De werkgroepen.

 • Alle werkgroepen zijn opgestart. De contactpersonen vind je hier https://openateliersjordaan.nl/contact/
 • Er zijn veel ideeën en veel vragen – er is behoefte aan overzicht en samenhang. Het bestuur zegt toe om voor de kerst een eerste draaiboek te maken (activiteit, budget, verantwoordelijke(n) en moment).
 • Elke werkgroep bepaalt welke werkzaamheden zelf gedaan (kunnen) worden en voor welke werkzaamheden professionals moeten worden aangetrokken. Als dat aan de orde is, volgen we steeds een open wervingsprocedure op basis van een uitgeschreven profiel (en binnen het budget!)
 • Elke werkgroep laat aan het bestuur weten welke oproepen moeten worden gedaan aan de kunstenaars en aan anderen (bijvoorbeeld de vraag: ‘welke kunstenaars willen opgenomen worden in een rondleiding’, of ‘wij zoeken gidsen voor de rondleidingen’, of …..) Het bestuur gaat die bundelen en in samenhang publiceren (bijvoorbeeld op de website en op facebook)
 • Voor het betrekken van de buurt zijn verschillende mogelijkheden, zo kunnen kunstenaars (ook) exposeren bij bewoners van de Jordaan, kunnen de lezingen wellicht in cafés of restaurants zijn. Dit is een aandachtspunt voor alle werkgroepen en het vraagt wellicht ook om een aparte (werk)groep.

Het bestuur komt hierop terug.

 • Voor de publiciteit gaan we voor een combinatie van ‘papieren’ middelen (bijvoorbeeld de WIN ART kaart, die ook als uitnodigingskaart gebruikt kan worden en de krant) en digitale middelen (bijvoorbeeld de website, digitale routes, facebook). Vraag is nog in welke bladen we gaan adverteren / publiceren.
 • Er is een mogelijkheid dat bij AT5 (De straten van Amsterdam) aandacht aan de OAJ wordt besteed. Daarbij moet dan altijd een bijzondere woning / gebouw te bezoeken zijn. Heeft iemand een idee?
 • Het bestaande logo is uitgangspunt voor onze ‘huisstijl’ – voor alle publieksuitingen.
 • De werkgroepen krijgen het vertrouwen van de mede-kunstenaars (die in een andere werkgroep zitten) om de visie en organisatie naar eigen inzicht uit te werken. Het is dus zaak om in een werkgroep te gaan waar je hart ligt. Op de site (doorklik van de pagina https://openateliersjordaan.nl/over-ons/ – de drie werkgroepen) berichten de werkgroepen over de voortgang.

Stand van zaken

 • Er zijn 22 inschrijvingen. De inschrijving sluit op 17 december. Daar houden we aan vast omdat duidelijkheid over alle deelnemende kunstenaars per 1 januari van belang is voor de voorbereidingen (werkgroepen) voor de sponsoren en voor het zicht op het budget. Daarbij zien we geen reden, waarom je je nu niet in zou kunnen schrijven.
 • Twee inschrijvingen zijn niet gehonoreerd. Eén aanvraag was te ver uit de buurt. Een andere aanvraag voldeed niet aan de criteria. We stellen twee ballotage-adviseurs in die, in geval van twijfel, het bestuur adviseert. De ballotagecommissie bestaat uit zo Siegrid Siderius en Suzanne Delshasian (bestuur) en Paula Muijtjens en Janneke Tangelder (kunstenaars/adviseurs)
 • De werkgroep Publiciteit coördineert de vertaling van de website in het Engels. De teksten van de kunstenaars worden onder hun eigen teksten ook in het Engels gepubliceerd. Voor de algemene teksten komt er een link naar English version (aparte pagina)
 • Het is helaas niet mogelijk om als kunstenaar zelf je pagina te bewerken. Voor de volgende keer (2020) gaan we dit weer opnemen, maar het kan nu niet meer worden ingebouwd in deze site. Als je iets wilt veranderen: schroom niet en mail het naar info@openateliersjordaan.nl Dan komt het voor elkaar.
 • Er zijn nog lijsten met belangstellenden (WIN-ART adressen) in omloop. Daar maken we één MAILCHIMP verzendlijst van voor een uitnodiging (aanlevering: word document met elk adres op een nieuwe regel).
 • Voor het kerstreces krijgen we formeel bericht over de toekenning van de subsidie.
 • Meer dan 30 mensen hebben gereageerd op de vacature van coördinator. De sollicitatieprocedure wordt voor het kerstreces afgerond en de coördinator begint per 1 januari.
 • Er wordt geen centrale expositie gehouden. Vorige keer was daar ook toe besloten met instemming van een meerderheid van de kunstenaars en in de evaluatie is daar positief op teruggekeken.
 • Karin Annaert en Paula Muijtjens nemen de evaluatie ook dit jaar weer op zich.

De volgende plenaire overleggen zijn op maandag 12 februari en dinsdag 17 april.

 Als dit bericht aanleiding geeft tot reactie: neem s.v.p. contact met ons op en mail naar info@openateliersjordaan.nl

NIEUWSBRIEF 2