Overzicht werkgroepleden PROGRAMMA – klik hier Binnen werkgroep Programma
zijn sinds 23 januari 2018 drie subgroepen gevormd:

 • Inventarisatie, thema rondleidingen & startpunten
  Contactpersoon subgroep 1: Wietze Vos
 • Rondleiders & expo ruimte
  Contactpersoon subgroep 2: Desirée Wijgman
 • Lezingen, sprekers & locatie
  Contactpersoon subgroep 3: Anja Sijben

NB. Er zijn nog 2 andere werkgroepjes:

 • Hand & spandiensten
  – Kunstenaars die nog niet zijn onderverdeeld in een subwerkgroep, hebben hier zitting in.
  – Dit zijn in elk geval: Ron, Mike, Rob, Mirjana & Christina (bijdrage ontbijt).
  – Een maand voorafgaand aan het evenement moet deze groep aangevuld worden met extra handen!
 • Evaluatie: Karin Annaert & Paula Muijtjens

– Naar pagina werkgroep Publiciteit
– Naar pagina werkgroep SponsoringAankomend plenair overleg
(alle werkgroepen!)

 • Datum: dinsdag 17 april 2018
 • Tijd: 19.30 tot ca. 22.00 uur
 • Locatie: Nog niet bekend

Verslag van het plenair overleg ma 12 feb, klik hierDraaiboek, gemaakte afspraken (per subgroep) en tijdsplanningBelangrijke deadlines voor PROGRAMMA:

Wk 7 – ma 12 feb:
Update vanuit elk subgroepen tijdens plenair overleg op ma 12 feb!
Zoveel mogelijk info al naar werkgroep Publiciteit.

Wk 8 – uiterlijk vrij 23 feb Complete programma rond
Alle info over rondleidingen, routes, rondleiders, sprekers, lezingen, startpunten en locaties gebundeld naar:

 • Sophie Verburgh & Gonnie Paul – subgroep 3 ‘Teksten schrijven’ binnen werkgroep Publiciteit.
 • CC naar Dorinde
 • Hun e-mail adressen vind je in toegestuurde deelnemerslijst!


Taken die Dorinde (coördinator) op zich neemt & heeft genomen:

 • Opstellen draaiboeken, tijdsplanningen en verdeling van taken voor werkgroepen Programma en Publiciteit (gemaild naar alle werkgroepen en te vinden op deze pagina!)
 • Vormgeving  sponsor-pakket voor werkgroep Sponsoring.
 • Opstellen begroting (werkelijke kosten)
 • Vormgeving van: Posters (A0 en A3), Flyers (A5) en Stempelkaart (A5)
  Deze middelen worden tijdens plenaire overleg op 12 feb gepresenteerd. Aanwezigen kunnen dan feedback geven!
 • Inkoop van media: advertenties in grote dagbladen via mediabureau BBK.
 • Verspreiding posters en flyers: Inzet van A0 driehoeksborden (A0 posters) via Centercom en verspreiding van flyers en posters (A3) in Amsterdam via Flyerman.
 • Briefing vormgever programmakrant & afstemming (Bijlage van 4 pagina’s in signatuur OAJ)
 • Inspiratie en tips aan werkgroepen (tips wat betreft locaties, sprekers, rondleiders, social media tools & uitleg)

NB. Bovenbeschreven publiciteitsacties & middelen bied ik jullie als coördinator. Per werkgroep zijn we taken overeengekomen. Elke werkgroep – en subgroepje binnen die werkgroep – is zelf verantwoordelijk voor die beschreven taken (zie draaiboek en gemaakte afspraken per werkgroep!) Hoe meer we de krachten bundelen, hoe groter het succes !Samenvatting overleg najaar 2017


29 november / 1e overleg.
Aanwezig waren Patty Schilder, Desiree Wijgman en Geert-Jan Kuijpers. Samenvatting:

Rondleidingen
Deelname: alle kunstenaars wordt gevraagd of ze deel willen uitmaken van de rondleidingen. Contactpersoon: Geert-Jan Kuijpers. geert_jan63@hotmail.com
Startlocaties: er komen 3 startlocaties voor de rondleidingen, Noord, West en Midden Jordaan. En elke dag vertrekken er rondleidingen vanaf elke locatie. We hebben gidsen nodig. En vrijwilligers per startlocatie.

Win-Art
Er moeten nog veel vragen beantwoord: Verspreiding van de kaart –  in het programma boekje? Op de startlocaties? In alle ateliers? Bij info punten tijdens de OAJ?In de locale restaurants en café’s? En waar inleveren? Bij de startlocaties en info punten? En waar vindt de trekking plaats? Aandachtspunten: 1) Er moet deze keer echt gecheckt worden bij inlevering van de kaart of het mailadres van de deelnemer er duidelijk op staat. 2) De kaarten van afgelopen OAJ zijn nog niet verwerkt. Vraag is hoe zij aangeleverd moeten worden bij het bestuur?

Lezingen
We zoeken 3 personen dus voor elke dag 1 die een lezing zouden kunnen houden elke ochtend voor we open gaan met de ateliers. Wie heeft voorstellen hebben voor deze lezingen? Vraag voor het volgend plenair overleg. Wat is de vergoeding?

 


Besluit van het plenair overleg in september:
We gaan doen wat bewezen succesvol is en dat gaan we goed doen. We staan wel open voor allerlei dingen die wellicht nog worden verzonnen,
maar we houden ons daarbij vast aan het uitgangspunt dat alle activiteiten die bijdragen aan de doelstellingen welkom zijn
en dat we alle activiteiten die dat niet doen ook niet gaan doen.
De programmalijnen / onderdelen zijn:

 • Atelierbezoeken (kern)
 • Lezingen en eventueel andere events in de ochtend
 • Win Art
 • Kunst op straat (de Jordaan als cultureel onderdeel en context van de Open Ateliers Jordaan)
 • Rondleidingen met daarin ook presentaties / events van kunstenaars in hun eigen atelier.