Overzicht werkgroepleden publiciteit – klik hierBinnen de werkgroep Publiciteit
zijn sinds 23 januari 2018 vier subgroepen gevormd:

 • Social media (campagneteam voor facebook en instagram)
  Contactpersoon subgroep 1: Peter van der Meer
 • Inventarisatie nieuwswaardige content voor pers, mediaselectie & voorbereiding
  Contactpersoon subgroep 2: Yolanda Verhulst
 • Teksten schrijven ( o.a. tbv pers, site, nwsbrieven)
  Contactpersoon subgroep 3: Sophie Verburgh
 • Actieve persbenadering
  Contactpersoon subgroep 4: Tom Baas (tot nader orde)

NB. Er zijn nog 2 andere werkgroepjes:

 • Hand & spandiensten
  – Kunstenaars die nog niet zijn onderverdeeld in een subwerkgroep, hebben hier zitting in.
  – Dit zijn in elk geval: Ron, Mike, Rob, Mirjana & Christina (bijdrage ontbijt).
  – Een maand voorafgaand aan het evenement moet deze groep aangevuld worden met extra handen!
 • Evaluatie: Karin Anneart & Paula Muijtjens

– Naar pagina werkgroep Propgramma
– Naar pagina werkgroep SponsoringAankomend plenair overleg
(alle werkgroepen!)

 • Datum: dinsdag 17 april 2018
 • Tijd: 19.30 tot ca. 22.00 uur
 • Locatie: Nog niet bekend

Verslag van het plenair overleg ma 12 feb, klik hierDraaiboek, gemaakte afspraken (per subgroep) en tijdsplanningBelangrijke deadlines voor PUBLICITEIT:

 • Subgroep 1: Social media -> voert campagne tot ma 21 mei 2018!
 • Subgroep 2: Inventarisatie leuke info via kunstenaars voor persbenadering
  – Alle kunstenaars ontvangen vrij 26 jan mail met vragen. Iedereen heeft tot vrijdag 16 feb om input te leveren.
  – NB. Deze subgroep heeft van ma 19 feb tot ma 12 maart de tijd om te kijken welke input geschikt is voor welke media.
 • Subgroep 3: Teksten & beeld selectie -> deadline: ma 12 maart!
  Dan moeten teksten en foto’s naar vormgever programma krant.
 • Subgroep 4 (evt. met hulp van team 2): Persbenadering -> start vanaf 12 maart tot evenement!


Taken die Dorinde (coördinator) op zich neemt & heeft genomen:

 • Opstellen draaiboeken, tijdsplanningen en verdeling van taken voor werkgroepen Programma en Publiciteit (gemaild naar alle werkgroepen en te vinden op deze pagina!)
 • Vormgeving  sponsor-pakket voor werkgroep Sponsoring.
 • Opstellen begroting (werkelijke kosten)
 • Vormgeving van: Posters (A0 en A3), Flyers (A5) en Stempelkaart (A5)
  Deze middelen worden tijdens plenaire overleg op 12 feb gepresenteerd. Aanwezigen kunnen dan feedback geven!
 • Inkoop van media: advertenties in grote dagbladen via mediabureau BBK.
 • Verspreiding posters en flyers: Inzet van A0 driehoeksborden (A0 posters) via Centercom en verspreiding van flyers en posters (A3) in Amsterdam via Flyerman.
 • Briefing vormgever programmakrant & afstemming (Bijlage van 4 pagina’s in signatuur OAJ)
 • Inspiratie en tips aan werkgroepen (tips wat betreft locaties, sprekers, rondleiders, social media tools & uitleg)

NB. Bovenbeschreven publiciteitsacties & middelen bied ik jullie als coördinator. Per werkgroep zijn we taken overeengekomen. Elke werkgroep – en subgroepje binnen die werkgroep – is zelf verantwoordelijk voor die beschreven taken (zie draaiboek en gemaakte afspraken per werkgroep!) Hoe meer we de krachten bundelen, hoe groter het succes !Samenvatting overleg najaar 2017

19 november / 1e overleg. Aanwezig waren: Yolanda, Peter, Sophie en Suzanne. Samenvatting:

We hebben besproken wat er allemaal moet gebeuren.

Op dit moment zijn we in transitie van vooral papieren publiciteit naar een evenwichtige mengeling van papieren en digitale middelen. De website en alle informatie die daarop komt over de routes en de events en de WIN ART zal op elke smartphone goed toegankelijk zijn.

Yolanda en Peter gaan zich bezig houden met de ontwerpen van affiches en de krant.

We willen graag (delen) van de website vertalen in Engels – wie zou dat kunnen en willen doen?

Voor het continu updaten en bijwerken van Facebook en Instagram hebben we nog meer mensen nodig.