Overzicht werkgroepleden sponsoring – klik hierWerkgroep Sponsoring

Pier de Jong is trekker en contactpersoon van deze werkgroep.

NB. Buiten de werkgroepen Programma, Publiciteit en Sponsoring, zijn er nog 2 andere werkgroepjes:

 • Hand & spandiensten
  – Kunstenaars die nog niet zijn onderverdeeld in een (sub)werkgroep, hebben hier zitting in.
  – Dit zijn in elk geval: Ron, Mike, Rob, Mirjana & Christina (bijdrage ontbijt).
  – Een maand voorafgaand aan het evenement moet deze groep aangevuld worden met extra handen!
 • Evaluatie: Karin Anneart & Paula Muijtjens

– Naar pagina werkgroep programma
– Naar pagina werkgroep publiciteitAankomend plenair overleg 
(alle werkgroepen!)

 • Datum: dinsdag 17 april 2018
 • Tijd: 19.30 tot ca. 22.00 uur
 • Locatie: Nog niet bekend

Verslag van het plenair overleg ma 12 feb, klik hierBelangrijke info voor werkgroepleden Sponsoring

 • Subgroepen
  De werkgroepen Programma en Publiciteit zijn onderverdeeld in subgroepen omdat de taken heel uiteenlopend zijn. Via bovenstaande linkjes kun jullie de draaiboeken en tijdsplanningen van Programma en Publiciteit inzien!
 • Inkomsten via Sponsoring
  De begroting en ambities zijn hoog (zie gemaakte afspraken per werkgroep, zie bovenstaande linkjes). Hoe meer sponsorgeld jullie binnenhalen, hoe meer geld we kunnen besteden aan bv media inkoop (advertenties in grote dagbladen), verspreiding, goede sprekers en rondleiders e.d.
 • Deadline voor Sponsordeals: ma 5 maart 2018!
  – Sponsoren leveren logo aan voor programmakrant, website e.d.
  – Dit kan tot 12 maart! Dan moet alle info naar de vormgever van de programmakrant.
 • Sponsoring middels aanbieden locatie
  – Binnen werkgroep Programma zijn twee subgroepjes (2. Rondleiders en expo ruimte zoeken en 3. Organisatie lezingen) hard bezig om mooie locaties te vinden.
  – Dus mocht een bedrijf of locatie willen bijdragen in de vorm van een geschikte locatie voor een lezing of expo ruimte, laat dit dan graag weten aan beide subgroepen:
  – Desirée Wijgman voor geschikte expo ruimte en Anja Sijben voor locatie voor lezingen.
 • ANBI status
  Voor Open Ateliers Jordaan heeft Marcelle een ANBI status aangevraagd. Wij voldoen aan alle voorwaarden. Je kunt sponsoren laten weten dat we een ANBI status zullen krijgen. Dat heeft voor hen een aantal belastingvoordelen:
  Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.


Taken die Dorinde (coördinator) op zich neemt & heeft genomen:

 • Opstellen draaiboeken, tijdsplanningen en verdeling van taken voor werkgroepen Programma en Publiciteit (gemaild naar alle werkgroepen en te vinden via de pagina’s van de werkgroepen Programma en Publiciteit !)
 • Vormgeving sponsor-pakket voor werkgroep Sponsoring.
 • Opstellen begroting (werkelijke kosten)
 • Vormgeving van: Posters (A0 en A3), Flyers (A5) en Stempelkaart (A5)
  – Deze middelen worden tijdens plenaire overleg op 12 feb gepresenteerd.
  – Aanwezigen kunnen dan feedback geven!
 • Inkoop van media: advertenties in grote dagbladen via mediabureau BBK.
 • Verspreiding posters en flyers: Inzet van A0 driehoeksborden (A0 posters) via Centercom en verspreiding van flyers en posters (A3) in Amsterdam via Flyerman.
 • Briefing vormgever programmakrant & afstemming (Bijlage van 4 pagina’s in signatuur OAJ)
 • Inspiratie en tips aan werkgroepen (tips wat betreft locaties, sprekers, rondleiders, social media tools & uitleg)

NB. Bovenbeschreven publiciteitsacties & middelen bied ik jullie als coördinator. Per werkgroep zijn we taken overeengekomen. Elke werkgroep – en subgroepje binnen die werkgroep – is zelf verantwoordelijk voor die beschreven taken (zie draaiboek en gemaakte afspraken per werkgroep!) Hoe meer we de krachten bundelen, hoe groter het succes !Samenvatting overleg najaar 2017

14 november / 1e overleg. Aanwezig waren Pier de Jong, Rita van der Veght, Hans Hellingwerf, Birgitta Vereecke en Marcelle Peeters. Samenvatting:

In het eerste overleg is in hoofdlijnen besproken wat we waarom en hoe gaan doen.
We hebben vastgesteld dat we er graag nog zeker twee leden bij willen.
Begin januari is er weer een overleg waarin we de uitgewerkte voorstellen van Pier gaan bespreken,
besluiten en afspraken gaan maken voor de concrete uitvoer.